Rigtig servering

 

Der serveres og skænkes altid først for den eller de personer der er festens midtpunkt.

Hvadenten maden serveres for gæsterne, eller den rækkes fra hånd til hånd, sker dette altid fra venstre mod højre.

Drikkevarer kommer derimod altid fra højre mod venstre. Brugt service, der ikke længere benyttes, bør omgående fjernes, og det sker fra højre.

Hvis der er mulighed for det, er det meget praktisk at have rådighed over et anretterbord, hvor man kan stille vinflasker, fade og skåle fra sig.